Aanvragen verhuur percelen 2021

Voor het aanvragen huren van een perceel of opzeggen van de huur kunt u zich wenden tot de volgende personen;

Voor een perceel aan de Achterweg bij dhr A. Olbach voorzitter tuincommissie , tel. 06 – 21624076 of a.olbach@gmail.com

Voor een perceel aan de Beusinkweg bij dhr G.J.W. Wolberink voorzitter tuincommissie, tel.515695

Er zijn percelen te huur met een oppervlakte 100 m2, voor een prijs van  €0,20 (Achterweg) of € 0,25 (Beusinkweg) per m2 per jaar.

De contributie bedraagt € 20,00 per jaar.

Nieuwe leden betalen € 11,50 inschrijfgeld.

Tevens word er ook een borg gevraagd van €50,00 bij aanvang van het lidmaatschap.